Hva og hvem er Sørlandets Musikkfestival ? 

Randesund Skolemusikk har arrangert denne festivalen 2. hvert år siden 1985.

Våre venner i Vågsbygd Skolemusikkorps sørger for at det også er festival i oddetallsår. De to korpsene utveksler informasjon og erfaringer, og har felles mål om å få flest mulig korps til å legge korpsturen til Sørlandet, Kristiansand og Dyreparken .

Det er foreldrene i Randesund Skolemusikk som selv planlegger og drifter festivalen, men den er organisert som en forening på utsiden av korpset, med et eget styre. Det er mye som skal være på plass for å sikre en god festival, så arbeidet foregår i så godt som hele perioden mellom hver festival.

I mange år har vi hatt et tett og godt samarbeid med Dyreparken, og endel av programmet har vært lagt til parken.

Sørlandets Musikkfestival har som som undertittel og motto  «- for glade musikanter». Det forplikter i forhold til å legge opp aktiviteter som best mulig ivaretar formålet med korpsturen : gode fellesopplevelser som gir glade musikanter (og selvsagt ledere).

Vi legger derfor vekt på at deltakerkorpsene selv velger hvilket aktivitetsnivå de ønsker – man plukker selv ut hva man vil delta på.

Etter hver festival blir deltakerkorpsene bedt om å gi tilbakemeldinger, slik at vi hele tiden kan forbedre festivalen. Disse tilbakemeldingene blir aktivt brukt i utviklingen av neste års festival.

Neste festival er altså 23. – 27. juni 2022. Vi åpner for ankomst allerede torsdag kveld, på St.Hans, og/ eller avreise mandag, som et tilvalg for de som ønsker dette. Vi gleder oss til å ta imot mange glade musikanter, og legge til rette for en flott Sørlandshelg på tampen av korpsåret.

Det kommer til å bli både underholdningskonkurranse, mulighet for egen konsert, parade og fellesnummer, i tillegg til fellesarrangement lørdag kveld. I tillegg blir det muligheter for andre aktiviteter i området rundt Kristiansand, blant annet jobber vi med å kunne tilby båttur i skjærgården.

I tillegg til aktivitetene som er nevnt over, blir det selvsagt godt med tid til å kose seg i Dyreparken.

Vi håper å se deg og korpset ditt her !