Påmeldingsavgift pr. korps:   kr. 3.000,-.

Pris pr. deltaker er kr. 1.690,-. Dette inkluderer:

  • Todagerspass i Dyreparken + Badeland, valgfritt hvilke dager man velger å gå
  • Overnatting på skole fredag – søndag
  • Kveldsmat fredag
  • Frokost+lunsj+middag lørdag
  • Frokost+lunsj søndag.

Deltakerprisen faktureres etter at endelig antall deltakere er påmeldt.

Tilvalg:

  • Ekstra overnatting: 250,- pr. deltaker pr. natt
  • Ved ankomst torsdag er frokost på fredag inkludert (matpakke smøres til lunsj)
  • Ved overnatting til mandag er kveldsmat på skolene søndag kveld + frokost mandag morgen inkludert