Kontakt

Leder:

Sofie E. Ringen           970 59716      leder@musikkfestivalen.no

 

Musikalsk ansvarlig:

Vidar Løvbrøtte          926 16797       vidar.lovbrotte@kilden.com

 

Skoleansvarlig:

Sverre Ramsdalen      414 62735        leder@musikkfestivalen.no